Bihter

Pınar
06 Temmuz 1969 Trabzon doğumluyum. Lisans eğitimimi İstanbul Üni. İşletme Fakültesi, lisanüstü eğitimimi İTÜ İşletme Mühendisliği Master of Business Administration (MBA) bölmünde 'Marketing' bilim uzmanı olarak tamamladım. 1994 yılında tez çalışmamı yürütürken iş hayatına başladım. Profesyonel iş hayatına geçişim 1995 yılı başında DHL Worlwide Express ile oldu. 2001 yılında Onat Teks. Konf. San. Tic.'de 'Finansman yöneticisi' olarak göreve başladım. Son 3 senedir yarı zamanlı olarak çalışmaktayım.

Yoga öğretisi ile tanışmam 2010 yılında Mert Güler Hocamın rehberliğinde başladı. Başlarda fiziksel güce ve kendine ait özel bir zaman yaratmaya duyduğum ihtiyaç ile başlayan bu yolculuk, zamanla Yoga öğretisinin aslen ne olup-ne olmadığı, birey üzerindeki olumlu fiziksel-zihinsel-ruhsal etkilerinin keşfine dönüştü.

Yoga'nın asli amacının, kişinin kendini tanıması, özünde hissettiği ihtiyaçları ayırt edip, farkındalığını arttırması, Mert Güler'in dediği gibi bir 'hayat ilmi' olduğunu gördüm.

Mert Hocamın çatısı altında çeşitli eğitimlere katıldım. 2011 yılında 'Çocuk Yogası Sertifikası' alıp, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nda (Tegv), devlet okulu ilköğretim öğrencilerine gönüllü olarak İng. derslerinin yanında çocuk yogası dersleri de vermeye başladım ve 4 sömestr boyunca sürdürdüm.
Yine hocamın sunduğu değişik farkındalık seminerlerine katıldım.
2014 yılı başında 'Klasik Yoga Workshop' sertifikamı aldım.
Yine 2014 yılında Mert Güler rehberliğinde Hindistan ve Konya gezilerine katılarak, aslen aynı noktada birleşen 'Yoga' ve 'Sufilik' öğretilerini ayrı ayrı deneyimleme fırsatı buldum...

Yoga çalışmalarına halen devam etmekle birlikte; insanlığın iyi haline adanmış olan Yoga öğretisini, hayatı kutlamaya dönüştürme ve gülümseyebilme becerisini, ulaşabildiği kadar çok kişiye ulaştırmayı seneler önce gaye edinmiş bu konunun uzmanı Sevgili Mert Güler hocama bir nebze de olsa yardımcı olabilmek, bu güzel amaca hizmet konusunda yeterliliğim ölçüsünde katkı sağlayabilmek için gönüllü olarak bir takım çalışmalara ( organizasyon, malzeme tedarik) katılmaktayım.


İletişimde Kelimelerin Gücü Sertifikalı Eğitimi
İletişimde Uyumun Gücü Sertifikalı Eğitimi
İletişimde Farkındalığın Gücü Sertifikalı Eğitim
Hindistan Rishikesh Yoga Festivali
Çocuk Yogası Eğitmenliği Sertifikası