Doğru Gevşeme

Doğru gevşemeKlasik Yoga'nın uygulanması gereken 5 temel prensibi vardır.
Bunlar;
1-Doğru egzersiz,
2-Doğru nefes,
3-Doğru gevşeme,
4-Doğru beslenme,
5-Doğru düşünce ve meditasyondur.

Bu 5 ilke Klasik Yoga'nın özünü oluşturur.

3-Doğru Gevşeme
Arabaların, uçakların, telefonların, bilgisayarların ve diğer modern stres tetikleyicilerinin keşfinden çok önce, Rishiler (bilgeler) ve eski zaman Yogileri çok güçlü derin gevşeme teknikleri buldular. Aslında günümüzün birçok stres yönetimi ve gevşeme teknikleri bu gelenekten alınmıştır. Yogi, derin olarak tüm kasları gevşeterek gerçek manada sinir sistemini yenileyebilir ve derin bir iç huzura ulaşabilir.

Beden ve zihin, sürekli olarak kapasitesinin üzerinde çalıştığında, doğal işlerini gerçekleştirme verimliliği azalır. Modern sosyal yaşam, yemek, iş ve hatta eğlence olarak adlandırılan pek çok şey, modern insanın gevşemesini zorlaştırır. Birçok insan, gevşemenin ve dinlenmenin, tekrar şarj olmak için doğal bir yol olduğunu dahi unutmuşlardır. Hatta dinlenmeyi denerken bile, gerginlik dolayısıyla fiziksel ve zihinsel enerji harcanır.
Enerjimizin çoğu gereksiz yere, kaslarımızı sürekli olarak işe hazır tutmak için harcanır. Öyle ki bu esnada harcanan enerji, iş yaparken harcanan enerjiden fazladır. Beden ve zihin dengesini düzenlemek ve dengelemek için en iyi yol, bedende üretilen enerjiden tasarruf etmektir. Bu gevşemeyi öğrenerek yapılabilir.

Hatırlanmalıdır ki, bedenimiz gün içerisinde, ertesi gün için gerekli olan maddeleri ve enerjiyi üretir. Ancak kötü ruh hali, kızgınlık, incinme ya da yoğun öfke hallerinden dolayı bu maddeler ve enerji birkaç dakika içinde tükenir. Bu şiddet duygularının patlaması veya bastırılması alışkanlık haline gelir. Sonuç sadece beden için değil zihin için de hasar vericidir.
Tam bir gevşeme sürecinde hiçbir enerji harcanmaz, ancak çok az bir kısmı bedeni normal durumda tutmak için tüketilir, kalanı depolanır ve korunur.

Mükemmel gevşemeyi sağlamak için yogiler tarafından 3 yöntem kullanılır:
-Fiziksel-, -Zihinsel- ve -Ruhsal- gevşeme.
Gevşeme, kişi ruhsal gevşeme aşamasına ulaşana kadar tamamlanmış değildir, ki bunu sadece ileri düzeyde ruhsal çalışmalar yapan adaylar bilir.

1.Fiziksel Gevşeme
Biliyoruz ki her olay, düşüncenin bir sonucudur. Düşünceler eyleme dönüşür. Zihin kaslara kasılmaları emrini verebildiği gibi, yorgun kaslara gevşemeleri mesajını da verebilir. Fiziksel gevşeme önce ayak parmakları ile başlar ve yukarı doğru devam eder. Kendi kendine gevşeme telkini, kaslardan kulaklara, tepeye kadar ulaşır. Sonra yavaşça böbreklere, karaciğere ve diğer iç organlara gönderilir. Bu gevşeme pozisyonu Savasana – Ölü Duruşu olarak bilinir.

2.Zihinsel Gevşeme
Zihinsel gerginliği yaşarken, birkaç dakika yavaş ve ritmik nefes alıp vermek önerilir. Zihin sonunda sakinleşecektir. Bir tür dalgalanma hissi deneyimleyebilirsiniz.

3.Ruhsal Gevşeme
Her ne kadar zihni gevşetmeyi denesek de, tüm gerginlik ve endişeler, ruhsal gevşemeye ulaşmadan ortadan kalkmaz.
Beden ve zihinle özdeşleştiğimiz sürece, endişeler, üzüntüler, korkular ve öfke varlığını sürdürür. Bu duygular gerginlik getirir. Yogiler bilirler ki, bir kişi beden/zihin düşüncesinden geri çekilip kendini ego-farkındalığından ayırmadığı sürece tam anlamıyla gevşeme elde etmenin yolu yoktur.
Yogi kendisini; güçlü, barışçıl, mutlu benliği ile ve saf bilinçle özdeşleştirir. Bilir ki; tüm güç, bilgi, barış kaynağı kendi içindedir, bedende değil. Bu -Ben saf bilincim, saf benliğim- bilincine, gerçek doğamıza uyarak uyumlanırız. Kendini benlikle tanımlama, gevşeme sürecini tamamlar.