Doğru NefesKlasik Yoga'nın uygulanması gereken 5 temel prensibi vardır.
Bunlar;
1-Doğru egzersiz,
2-Doğru nefes,
3-Doğru gevşeme,
4-Doğru beslenme,
5-Doğru düşünce ve meditasyondur.

Bu 5 ilke Klasik Yoga'nın özünü oluşturur. Şimdi sırasıyla inceleyelim...

2-Doğru Nefes

"Solunum bedende var oldukça hayat var demektir. Solunum yok olunca hayat da beraberinde yok olur. Bu nedenle solunum eğitilmelidir..."
Hatha Yoga Pradipika CH.23


Yoga bize ciğerlerimizi nasıl maksimum kapasitede kullanacağımızı ve nefesimizi nasıl kontrol edeceğimizi öğretir. Doğru nefes; derin, yavaş ve ritmik olmalıdır. Bu yaşamsal gücü ve zihinsel berraklığı arttırır.
Pek çok insan nefes alıp verirken ciğer kapasitelerinin bir bölümünü kullanırlar. Sığ bir şekilde, göğüs kafesini hemen hemen hiç genişletmeden… Omuzlar kamburlaşır, sırtın üst kısmında ve boyunda ağrılı bir gerginlik oluşur ve oksijen yetersizliği çekilir.

Üç tür nefes vardır:
1.Omuz nefesi; en sığ ve en kötü olası tiptir. Omuzlar ve köprücük kemiği yükseltilir ve nefes alırken karın kasılır. Maksimum çaba harcanmış olur ancak minimum miktarda hava solunulur.
2.Göğüs nefesi; göğüs kafesi genişletilerek alınan nefestir ancak eksik kalan ikinci nefes türüdür.
3.Derin karın nefesi; ciğerlerin en derin ve en geniş bölümüne kadar hava taşımasından dolayı en iyi nefes türüdür. Soluma yavaş ve derindir ve diyafram doğru bir şekilde kullanılır.

Aslında bu türlerin hiçbiri tam değildir. Tam bir yogik soluma üçünün sentezidir; derin bir solumayla başlayan nefes alımı kaburgaların arasından omuzlara kadar devam eder.

Karın Nefesini Öğrenmek
Doğru diyafram nefesini hissedebilmek için gevşek kıyafetler giyinin ve sırtüstü uzanın. Elinizi üst karnınıza, diyaframın bulunduğu noktaya yerleştirin. Nefes alın ve yavaşça verin. Karın nefes alırken dışarı doğru genişlemeli ve verirken küçülmeli. Bu salınımı hissetmeye çalışın.

Tam Yogik Nefesi Öğrenmek
Karından nefes alıp vermede ustalaştıktan sonra tam yogik nefesi öğrenmek için hazır olacaksınız. Yavaşça nefes alın, önce karın şişsin, sonra göğüs kafesi. Verirken de önce karın insin sonra göğüs, bir dalga gibi… Bu tam yogik nefestir.

Pranayama

İyi solunum için en önemli şey Prana'dır (yaşamsal nefesin suptil enerjisi). Prananın kontrolü zihnin kontrolünü sağlar. Nefes egzersizleri -Pranayamas- olarak adlandırılır, ki bu da Prananın kontrolü anlamına gelir.