Yamalar – Niyamalar

Yoga’nın 8 basamağının ilk 2 basamağı Yama ve Niyamadır…
Yama ve Niyama kendi içinde 5’e ayrılır:

Yamalar;
1. Ahimsa – Şiddetsizlik. Sadece davranışlarımızda değil düşüncelerimizde de ve kendimize karşı da  şiddet olmamalıdır. Canlı cansız tüm var oluşa sevgi ve şefkat beslemektir…

2. Satya – Dürüstlük. Hem kendimize hem başkalarına karşı doğru ve dürüst yaşamaktır…

3. Asteya – Çalmamak. Dış dünyada bize ait olmayan nesnelerin alınmamasının yanı sıra, düşünce hırsızlığı da yapılmamalıdır…

4. Brahmaçarya – Duyuların kontrol edilmesidir. 

5. Aparigraha – Biriktirmemek, aç gözlülükten kaçınmak ve mütevazi olma halidir…

Niyamalar;
1. Sauça – İçte ve dışta saflık ve temizliktir…

2. Santoşa – Yetinme, Şükür halidir…

3. Tapas – İçsel disiplin ile ateşli çaba göstermektir…

4. Svadhyaya – Kendini eğitmektir…

5. İshvara Pranidhana – Mutlak var oluşu anlamak ve teslimiyettir…