Jnana Yoga

Jnana Yoga, bilgi ve bilgeliğin yogasıdır...

Jnana YogaJanana Yoga 4 Yoga yolundan biridir. Bilgi, bilgelik, içgözlem ve tefekkürün yoludur. Sistematik bir çalışma ile, varlığımızın doğasının derin araştırılmasını ve sahte kimliklerimizi bir kenara koymayı kapsar.

Kutsal kitaplar Veda'ların son bölümü olan Upanşhad'larda geçen Vedanta filozofisi üzerine bilgelik kazanmak Jnana Yoganın gereğidir. "Veda" bilgi, "Anta" son demektir.

Vedanta filozofisinin güzelliği, entellektüel kavramı ve katkısız felsefeyi aşması, bilgiyi bilgeliğe dönüştürerek bir hayat deneyimi haline getirmesidir. Kişi, zihin gücünü kullanarak gerçeği gerçek olmayandan, kalıcı olanı geçici olandan ayırma üzerine çalışır.

Jnana Yoga en zorlu Yoga yoludur. Güçlü bir arzu ve zihin gücü gerektirir.